Chính sách bảo mật và quyền riêng tư của ứng dụng

Ứng Dụng Nhạc Chuông Hình Nền là một ứng dụng có tính năng tìm kiếm và tải nhạc chuông, giúp các bạn có thể tải nhạc chuông về máy 1 cách dễ dàng hơn, tải nhạc chuông hoàn toàn miễn phí trên điện thoại thông minh.

Trên các thiết bị như Laptop, PC các bạn có thể truy cập theo địa chỉ: https://nhacchuonghinhnen.com để tải nhạc chuông về máy mà không cần phải qua ứng dụng.

* ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Khuyến cáo: không khuyến khích trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng ứng dụng và truy cập website này.

– Nghiêm cấm việc hành vi tải nhạc chuông về để kinh doanh buôn bán dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả bài hát.

– Để tải được nhạc chuông trên ứng dụng các bạn sẽ phải trả cước phí intenet, 3G cho các nhà mạng. Chúng tôi không thu bất kỳ 1 khoản phí nào cả từ việc tải nhạc chuông.

* CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

– Ứng Dụng Nhạc Chuông Hình Nền tôn trọng sự riêng tư của mọi người và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.

1. THU THẬP THÔNG TIN

Nhạc Chuông Hình Nền sẽ không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào về người truy cập website và ứng dụng này. Không Thu phí, không quản lí người dùng nghe và tải nhạc chuông trên Nhạc Chuông Hình Nền
Các đại lý của bên thứ ba, bao gồm Google Admod, sẽ sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của người dùng vào trên trang web của chúng tôi.

2. LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG TRANG VÀ ỨNG DỤNG KHÁC

Ứng dụng và website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. Nhạc Chuông Hình Nền không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó. Nhạc Chuông Hình Nền không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.

3. THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

Nhạc Chuông Hình Nền có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên ứng dụng và website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thi thoảng nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúc các bạn tải nhạc chuông vui vẻ!


English

App Nhac Chuong Hinh Nen is an application that has search and download ringtones function, helps you to download ringtones to your device more easily, download ringtones completely free on your smartphone.

On devices such as Laptop, PC, you can access the address: https://nhacchuonghinhnen.com to download ringtones to your computer without going through the application.

* TERMS AND CONDITIONS

Disclaimer: Children under 13 years old are not recommended to use the application and access this website.

– It is strictly forbidden to download ringtones for trading in any form without the permission of the song’s author.

– To download ringtones on the application, you will have to pay charges for Internet, 3G for the network operators. We do not charge any fee from downloading ringtones.

* PRIVACY POLICY

– App Nhac Chuong Hinh Nen respects everyone’s privacy and is committed to protecting this privacy in accordance with the privacy policy.

1. INFORMATION COLLECTION

App Nhac Chuong Hinh Nen will not collect or use any information about this website and app visitors. No Fee, no user management to listen to and download ringtones on Live Wallpaper Ringtones
Third-party agents, including Google Admod, will use cookies to serve ads based on a user’s previous visits to our website.

2. LINKS TO OTHER SITES AND APPLICATIONS

This app and website may contain links to other websites. App Nhac Chuong Hinh Nen does not monitor or control the content of these sites and the collection and processing of your personal data there. App Nhac Chuong Hinh Nen accepts no responsibility or liability whatsoever for the information on that website and recommends that you review the privacy policy of each website.

3. CHANGES TO THIS POLICY

App Nhac Chuong Hinh Nen may update privacy policy. Any changes will be made to this app and website, so we encourage you to review our privacy policy from time to time.

Thanks!