Nhạc Chuông Ngày Trước Sợ – Vu Đông Nhiên

00:00

Lời Nhạc Chuông Ngày Trước Sợ – Vu Đông Nhiên

cóngqián pà nǐ bù ài wǒ àirén bùshì wǒ
hòulái pà nǐ ài cuòle pà nǐ shòu jǐn zhémó
ài dào wàngjì zìwǒ bù wàng nǐ de kǔ lè
yòng qíng zhì jí wǒ cái gǎn bùjì shī dé

cóngqián pà nǐ líkāi wǒ ài de bùshì wǒ
hòulái pà nǐ suǒ ài de bùshì zuì ài nǐ de
ruò tā qīngyì fàngshǒu qǐng jìdé nǐ shēnhòu
hái yǒu wǒ

NhacChuongHinhNen.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bản nhạc chuông hay mới ra trên BXH âm nhạc Việt Nam và Thế Giới. Cùng kho hình nền khổng lồ đẹp, độc lạ, liên tục được cập nhật.
YÊU CẦU CẮT NHẠC CHUÔNG
Nếu nhạc chuông bạn đang tìm kiếm không có trên website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Bi Music (https://www.facebook.com/bimusic.channel). Chúng tôi sẽ đăng tải nhạc chuông theo cầu của bạn ngay nhé!

Bình Luận